Centrum Badawczo Produkcyjno-Usługowe Cecomm

3/8

Zapowiada, że zwolni 108 pracowników. Przewidywane terminy zwolnień - od końca września.

  • Prawie tysiąc osób straci pracę w Bydgoszczy. G... wentyl77 11.09.12, 11:02

    Przykra wiadomość, ale jakby nie było - pochodna wieloletniej polityki, czyli działań pozorowanych i braku wizji rozwoju. Żyjemy dziś w gospodarce globalnej, i jeśli coś złego dzieje się w »

  • Prawie tysiąc osób straci pracę w Bydgoszczy. G... zupa775 11.09.12, 21:48

    Oby za upadłością nie stała niewidzialna ręka, która potem kupi za bezcen maszyny i będzie produkować do prywatnej niewidzialnej ręki. »

  • Prywatyzacja i tylko prywatyzacja. friedmar 12.09.12, 17:14

    Związki zawodowe tych zakładów oczekują że ja jako podatnik zapłacę, pokryję różnicę: jaka wynika z ekonomicznej i rozbuchanej faktycznej wielkości zatrudnienia ich firm.Firmy skarbu państwa»