Centrum Badawczo Produkcyjno-Usługowe Cecomm

3/8

Zapowiada, że zwolni 108 pracowników. Przewidywane terminy zwolnień - od końca września.